Tam, kde je světlo je i tma.

Zlo je pouze nepřítomnost Boha, tedy dobra.

Modlíme se:

za města kde žijeme - Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.

Jer 29,7

za situaci na Ukrajině - Ano, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na ně uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil.

Jer 32,42

 

za křestany v Sýrii - Hle – znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

Jer 33,37

 
 

 

 

Kontakt

Sbor Církve bratrské v Kyjově Urbanova 716 Kyjov
GPS: N 49°0'39.909",
E 17°7'40.609"
518 612 610 kyjov@cb.cz